09 აგვისტო 2019, 14:22 9606 ნახვა

 #ზღვაყველასია პირველად ბათუმში ადაპტირებული პლაჟი მოეწყო.

'ჰეშთეგი#ინკლუზიურიტურიზმი - განვითარების აქტიური მხარდამჭერია#ჩართვა თეა კაკაბაძე & დეა ერემაშვილი & ირაკლი ჯინჭარაძე 

#ამხსენიბლოკი #გამოხატვისუფლება

#სასამართლოსგადაწყვეტილება  #ჩართვა - გიორგი ნონიაშვილი