ტყის მართვაში არსებულ ხარვეზები, ბუნებისა და ადამიანის ურთიერთობა

06 მაისი 2019, 11:44 5236 ნახვა

ტყის მართვაში არსებულ ხარვეზები, ბუნებისა და ადამიანის ურთიერთობა

საკიხზე სტუმართან ერთადვსაუბრობ- ავთანდილ გელაძე მწვანეთა მოძრაობის ექსპერტი გვერთვება პირდაპირ ეთერში

ტყე უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ეკოლოგიური წონასწორობისა ბიოსფეროში, უდიდესი დამგროვებელი მზის ენერგიისა და ბიოლოგიური მასისა.

ტყე ამავდროულად არის ბიოსფეროს მნიშვნელოანი შემადგენელი ნაწილი, ასუფთავებს ჰაერს, არეგულირებს წყლის ნაკადებს, იცავს ნიადაგს ეროზიისაგან, დადებითად მოქმედებს ჰაერის მასების მოძრაობაზე და ტემპერატურაზე, არის  წყარო მრავალფეროვანი ძვირფასი ნედლეულის.