ქარსაფარი ზოლების აღწერა და გამრავალფეროვნება

11 ივლისი 2022, 19:38 5058 ნახვა

ქარსაფარი ზოლების აღწერა და გამრავალფეროვნება

ქარსაფარი ზოლების ინვენტარიზაციის ახალი სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო, ინვენტარიზაციას დაექვემდებარება, ქარსაფარი ზოლების არა მარტო განადგურებული, ასევე ნაწილობრივ დაზიანებული ტერიტორიებიც.

პროგრამით გათვალიწინებული ღონისძიებების განხორციელებას უზრუნველყოფს - მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით.

აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით კითხვებზე გვპასუხობს, მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროოვნული სააგენტოს თავმჯდომარე - გიორგი მიშელაძე.