17 თებერვალი 2019, 20:00 16456 ნახვა

#კონტაქტი ყოველ ორშაბათს "კონტატქში" განათლებაზე ვსაუბრობთ. ვეხებით თემებს , რომლებიც ამ სფეროში მიმდინარე პროცესებს ასახავს. პროფესიული განათლება ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, თუმცა ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ არსებობს ხარვეზები. ცხადია დრო დასჭირდება ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბებას , სადაც დაცული იქნება თანაფარდობა ხარისხს, მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის. საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის განვითარება, პროფესიული განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი განხორციელების ხელშეწყობა პროფესიული განათლების შესახებ კანონით რეგულირდება. რა არის პროფესიული განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის მიზანი , რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს პროფესიული სასწავლებელი და პროფესიული მომზადება -გადამზადების პროგრამები რა შემთხვევაში იქნება ეფექტური -ამ თემაზე "კონტაქტის" სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბათუმის პროფესიული კოლეჯის „ბლექსი“ დირექტორი გიორგი გოგიტიძე და დირექტორის მოადგილე მაია თოიძე.