07 ივნისი 2017, 00:00 8486 ნახვა

#საგამოცდობარიერი #პროფესიულიგანათლება