07 ივნისი 2017, 00:00 15719 ნახვა

#საგამოცდობარიერი #პროფესიულიგანათლება