09 მაისი 2017, 00:00 8442 ნახვა

#აუდიტორია115 #ქართულიენა #ისტორიაქალებისგარეშე #ბრძოლაომისშემდეგ