28 აპრილი 2017, 00:00 13318 ნახვა

#ბათუმისმიშენებები #შრომისრეგულაცია #ასოცირებისანგარიში #მოხალისეობისგამოფენა