ეროვნული გამოცდების განრიგი

13 ივნისი 2016, 00:00 2808 ნახვა

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგის საბოლოო ვერსიას აქვეყნებს. 1-2 ივლისი, ორივე სესია ქართული ენა და ლიტერატურა. 4-5 ივლისი, - ზოგადი უნარები. 6-7 ივლისი - ინგლისური ენა. 6 ივლისიპირველი სესია - რუსული ენა. 6 ივლისი, მეორე სესია - ფრანგული ენა. 7 ივლისი, პირველი სესია გერმანული ენა, მეორე სესია - რუსული ენა. 12 ივლისი, მეორე სესია - სამოქალაქო განათლება. 14 ივლისი, პირველი სესია - მათემატიკა. 15 ივლისი, ორივე სესია - გეოგრაფია. 18 ივლისი, - ისტორია. 19 ივლისი, პირველი სესია - ლიტერატურა. 20 ივლისი, პირველი სესია - ბიოლოგია. 21 ივლისი, პირველი სესია - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება. ასევე - ქიმია. 22 ივლისი, პირველი სესია - ფიზიკა. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 41 500-ზე მეტმა აბიტურიენტია რეგისტრირებული.

ამავე კატეგორიაში