ხვალიდან წინასაარჩევნო კამპანია იწყება

07 ივნისი 2016, 00:00 2403 ნახვა

ხვალიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აკრძლავები იწყება. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, განსაზღრულია იმ პოლიტიკური პირების უფლებები, რომელბსაც შეუზღუდავად შეუძლიათ საარჩევნო კამპანიაში ჩაერთონ. ესენი არიან, ქვეყნის პრეზიდენტი, პარლამენტის და მთავრობის წევრები, პრემიერი, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მთავრობების წევრები, არჩეული მერები და გამგებლები. მედია შეზღუდვა, ეხება არა მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწებელს, თუ ხვალიდან განთავსდება პოლიტიკური რეკლამები, აუციელებლია მედიაორგანიზაციის ხელმძღვანელმა აცნობოს კომუნიკაციის ეროვნულ კომისიას, უნდა იყოს ერთიანი ტარიფი ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის. განმარტებები დღეს სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვიტარების ცენტრის \ხელმძღვანელმა გააკეთა. 

ამავე კატეგორიაში