საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა

06 ივნისი 2016, 00:00 3046 ნახვა

სკოლამდელი და ზოგადი განათლების საკითხები, ინკლუზიური განათლება ყველასთვის, უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მხარდაჭერა, შრომის ბაზრის ანალიზი, დასაქმების პოლიტიკა, პროფესიული განათლების განვითარება, არაფორმალური განათლება და დიასპორის ინტეგრაცია განათლების საკითხებში - ეს საკითხები განიხილეს ადამიანური კაპიტალის განვითარების საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრაზე. მთავრობამ  ინფორმაცია დონორ ორგანიზაციებს მიაწოდა. 

ნათია კოპალიანი
ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში