11 ივნისი 2019, 13:58 4645 ნახვა

#საერთაშორისოგამჭვირვალობა

საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკა ვერ პასუხობს ასოცირების შეთანხმებითა და დღის წესრიგით ნაკისრ ვალდებულებებს

#საერთაშორისოგამჭვირვალობა

#ერეკლეურუშაძე

2011 წლიდან 'აჭარგანათება' უკონკურენტო გარემოში იგებს ტენდერებს' -

#ფლანგვისდეტექტორი /

 #აჭარგანათებისპასუხი