07 ივნისი 2017, 00:00 2988 ნახვა

#საგამოცდობარიერი #პროფესიულიგანათლება