ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
326 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი