04 აპრილი 2021, 15:52 5117 ნახვა

გიორგი კალანდაძე - ვეტერინარი

როგორ უვლიან მუისაფარ ცხოვლებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ?!

რა რეგულაციებისა და პროცედურების გავლაა საჭირო საქრთველოდან გამგზავრებისა და საქართველოში შემოსლის დროს ?