13 მარტი 2021, 15:23 4589 ნახვა

ქედის საჯარო სკოლებში უპრეცედენტო პროექტი განხორციელდა

თამარ დავითაძე - განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილების უფროსი.

ნინო გაფრიდანშვილი - კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის "ქედა ლიდერ" პროექტის ხელმძღვანელი.

 ალექსანდრე ლორთქიფანიძე - დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე.