ახალი კანონპროექტი "გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ"

28 სექტემბერი 2020, 19:54 7576 ნახვა

ახალი კანონპროექტი "გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ"

,,დამაბინძურებელი  გადაიხდის“ ქვეყანაში ახალი პრინციპით ინერგება  კანონი, კერძოდ, ახალი რეგულაციებით, პირი რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებული იქნება სამინისტროსთან შეთანხმებით გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები გარემოს აღსადგენად, ამასთანავე თავად გაიღოს სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად საკმარისი თანხები. ზიანის ფულადი ანაზღაურების შედეგად გადახდილი თანხა  მიემართება სპეციალურად შექმნილ ანგარიშზე, აქ აკუმულირებული თანხები კი მოხმარდება დაზიანებული გარემოს აღდგენას.

ახალი კანონის შესახებ- სატელეფონო ჩართვით გადაცემაში მონაწილეობს და ჩვენს კითხვებს პასუხობსს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს - მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი.