26 მარტი 2020, 13:15 5064 ნახვა

კანონპროექტი აკვაკულტურის შესახებ

თევზების, მოლუსკების, კიბოსნაირების და წყლის მცენარეების გამოზრდა და გამრავლება, გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით თავსებად ადგილებზეა დასაშვები. აკვაკულტურის შესახებ კანონის პროექტის თანახმად ნებართვის გაცემის პროცესს, გარემოს ეროვნული სააგენტო უწევს კოორდინაციას.