09 ივლისი 2020, 14:22 1231 ნახვა

მთავარი თემა: ბავშვის გონებრივი განვითარება და გარემოსთან ადაპტაცია

სტუდიის სტუმარი: ადრეული განათლების დამხმარე სასწავლო ტექნოლოგიების ექსპერტი ნანა გეგელიშვილი