06 ივლისი 2020, 15:18 3603 ნახვა

მთავარი თემა: ტუბერკულოზი და მისი მართვა

სტუდიის სტუმარი: ფტიზიატრი დიმიტრი ცეცხლაძე დიმიტრი ცეცხლაძე