02 ივლისი 2020, 16:31 7899 ნახვა

ბუნების კანონი-უხერხემლოების კვლევა

„საქართველოში ჭიანჭველების 144 სახეობაა აღწერილი და ძალიან ბევრი ელოდება აღწერას, ბევრად მეტია შეუსწავლელი.“ ნანა გრატიაშვილი; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი. „საქართელოში 1300 მღვიმეა და ბიოლოგიურად მხოლოდ 10 % გამოკვლეული. იმის ალბათობა, რომ ჩვენ ახალ სახეობას ვნახავთ, ძალიან მაღალია. საქართველოში ცნობილია 86 ისეთი სახეობა, რომელთაც მღვიმის გარეთ არსებობა არ შეუძლიათ.“ შალვა ბარჯაძე; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.