04 მარტი 2020, 12:37 1946 ნახვა

"ბათუმის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი" ნაწილი მეორე

გაიგე და დაინახე მეტი - თეატრალურ სივრცეში გათამაშებული რეალობა ანტიკურობიდან თანამედროვეობამდე