17 თებერვალი 2020, 14:46 17495 ნახვა

რას გვაძლევს ტურიზმზე დაფუძნებული ეკონომიკა?

ოგორია ხელისუფლებების და პარტიების ეკონომიკური ხედვა დამოუკიდებლობიდან დღემდე,

რას გვაძლევს ტურიზმზე დაფუძნებული ეკონომიკა?

 #ჩართვა - ლევან ლორთქიფანიძე

სირიაში დაძაბულობა ღრმავდება. რა ხდება საქართველოს მეზობლად, სადაც ყველა მხარე ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძვის.

#სტუმარი - სანდრო ბაკურაძე