02 იანვარი 2020, 14:18 9338 ნახვა

აქტიური გაკვეთილი

ეკატერინე სლოვინსკი: "შესაძლებელია კურიკულუმები აიგოს ისე, რომ მთავარი ღერძი, მამოძრავებელი იყოს გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. დანარჩენი ყველაფერი საშუალება იმისთვის, რომ ასეთი ტიპის ხედვა ჩამოუყალიბდეს მოსწავლეს." ქეთი ტატიშვილი: "ძალიან ბევრ ქვეყანაში; ქიმია, ბიოლოგია და ფიზიკა, ცალ-ცალკე არ ისწავლება, იქ არის საგანი: მეცნიერება და პედაგოგიც ერთი ყავთ. "