23 იანვარი 2020, 14:44 4387 ნახვა

მოსახლეობა კერძო კომპანიის პირისპირ

მიუღწეველი შეთანხმება და ექსპროპრიაციის წესით გასახსვისებელი კერძო საკუთრება. დაუსრულებელი დავა და გადაუჭრელი პრობლემა საზღვრისპირა სოფელში. მოსახლეობის თუ კერძო ბიზნესის ინტერესები - რას ეტყვიან მარადიდელებს?