19 დეკემბერი 2019, 12:44 9365 ნახვა

გაეროს პროექტები

გაეროს განვითარების პროგრამის მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები: "კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ადრეული გაფრთხილების სისტემა" "ველური ბუნების მდგრადი მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება" "აჭარის დაცული ტერიტორიების გაფართოება და მათი მართვის დახვეწა"