14 ოქტომბერი 2019, 11:12 12185 ნახვა

მთავარი თემა: რა უნდა გაითვალისწინოთ ფილტვის ყველაზე გავრცელებული დაავადებების თავიდან ასაცილებლად

სტუდიის სტუმარი: ფთიზიატრი - ნინო ტუნაძე