მინდობით აღზრდა, ოჯახურ გარემოს მოკლებული ბავშვები , მიმღები ოჯახი და სახელმწიფო სერვისები ,

01 ოქტომბერი 2019, 11:28 7635 ნახვა

მინდობით აღზრდა, ოჯახურ გარემოს მოკლებული ბავშვები , მიმღები ოჯახი და სახელმწიფო სერვისები ,

#თემა - მონდობით აღზრდა - ოჯახურ გარემოს მოკლებული ბავშვებისთვის მზრუნველობის ალტერნატიული ფორმები , რეგულაციები და სახელმწიფო პროგრამები ..

- რა არის ბავშვის მინდობით აღზრდა ,
- ვის შეუძლია იყოს მიმღები მშობელი ,
- ვინ ექვემდებარება მინდობით აღზრდას ,
- როგორ ხდება მიმღები ოჯახის ფინანსური
   უზრუნველყოფა,
- როგორი გარემოა შექმნილი და რა პრობლემებს  აწყდებიან აღსაზრდელები და მიმღები ოჯახის
   წევრები .
- როგორ მუშაობს მინდობით აღზრდის პროგრამები ,

როგორ ზრუნავს სახელმწიფო მზრუნველობამოკლებულ პატარებზე და
- რა ბედი ელით სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ მოზარდებს სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ

დეტალები გადაცემაში- #ღიაეთერი 

#გადაცემისსტურმები

- სოციალური მომსახურების საააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის მოადგილე რუსუდან სალუქვაძე (სატ.ჩართვა)

-სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრის წარმომადგენელი , სოც. მუშაკი ცისანა ჩიკვაიძე.

-მიმღები მშობელი , ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი - რადიოჟურნალისტი - მაია პაპიძე , რომელსაც თავად ჰყავს 2 შვილი და 3 შვილიშვილი და დამატებით მინდობით აღზრდის პროგრამით 4 მწირეწლოვანს მეურვეობს ..

გვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5 -ყოველ სამშაბათს და პარასკევს - ..13 საათსა და 10 წუთზე .გადაცემა ,#ღიაეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად (სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძე )