17 აგვისტო 2019, 12:20 10111 ნახვა

კოკოტაურის ქარვები

"აჭარაში ავღწერეთ რამდენიმე ადგილი, რომლებიც დაცულ ტერიტორიებში არ შედის, მაგრამ აუცილებელია ასეთი მაღალკონსერვაციული ღირებულების ტყის უბნების დაცვა, ამ ადგილებისთვის უნდა იყოს განსხვავებული მიდგომა"

ნანა გოგინაშვილი-საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი