30 მაისი 2019, 17:17 5239 ნახვა

ვინ იქნება შემდეგი?

არასასურველი კადრების მოშორება თუ პროცესის გაჯანსაღება? როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს რეგიონის პირველი პირი დაარსებობს თუ არა ერთპიროვნული მმართველობის რისკები აჭარაში?