16 მაისი 2019, 16:47 10723 ნახვა

მთავარი თემა: ტუბერკულოზი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები

 სტუდიის სტუმარი: ფთიზიატრი ნინო ტუნაძე