16 მაისი 2019, 12:08 10280 ნახვა

ფიცის სიმტკიცე

არსებული ელექტროსადგურების ნუსხაში ხადორის ჰიდროელექტროსადგურების შესახებ შემდეგი მონაცემებია მოყვანილი: მოდინებაზე მომუშავე ხადორჰესი, ხადორი პირველი, დადგმული სიმძლავრე, 24 მეგავატი, გენერაციის რესურსი 120 მილიონი კილოვატსაათი. ხადორი 2 მოდინებაზე მომუშავე ჰესი; დადგმული სიმძლავრე 5,4 მეგავატი, გენერაციის რესურსი 30 მილიონი კილოვატ. საათი.