25 ოქტომბერი 2018, 20:00 5787 ნახვა

"ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველოს " სამეწარმეო საგანმანათლებლო პროგრამები – ბიზნეს უნარჩვევები და მეწარმეობის საფუძვლები საჯარო სკოლებში, ..(USAID), (G-PriEd) (Junior Achievement )