01 აპრილი 2018, 20:00 8439 ნახვა

წითელ წიგნში შეტანილი კოლხური ბზა გადაშენების პირასაა, სოკოვანი დაავადების გამო უკვე განადგურებულია ბზის კორომების 90 %ამდე. თუ რა დაიგეგმა კონკრეტულად ამ სახეობის გადასარჩენად და შესაძლელელია თუ არა შევინარჩუნოთ კოლხური ბზის დარჩენილი ნაწილი მაინც, ამ ყველაფერზე ნათია იორდანიშვილი - ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსი საუბრობს.