01 ოქტომბერი 2017, 00:00 4957 ნახვა

• აჭარის კონსტიტუციური კანონი დამტკიცებულია • აჭარის კონსტუტუცია • კონსტიტუციის 34 - ე რედაქციის ისტორია