15 ივლისი 2017, 00:00 2020 ნახვა

რამდენად უსაფრთხოა ზაფხულის ექსტრემალური გართობის საშუალებები, ანა რაგერვაძის სიუჟეტი.