საქართველოს კლიმატის ცვლილების კანონის მწვანე წიგნი.

11 მარტი 2024, 22:33 4560 ნახვა

საქართველოს კლიმატის ცვლილების კანონის მწვანე წიგნი.

საქართველოს კლიმატის ცვლილების კანონის „მწვანე წიგნი“ საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრთან თანამშრომლობით, ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის (WFD) და გაერთიანებული სამეფოს მხარდაჭერით შეიმუშავა. „მწვანე წიგნის“ მიზანი საქართველოს კლიმატის ცვლილების კანონის შემუშავებისთვის ფართო საზოგადოებრივი დისკუსიისა და კონსულტაციების დაწყებაა, რაც გამოკვეთს მთელ  რიგ  საკითხებს,   რომლებიც    შეიძლება     გათვალისწინებულ
 იქნას ,,კლიმატის ცვლილების შესახებ’’ კანონის პროექტში. 

კლიმატის ცვლილების კანონზე და ,,მწვანე წიგნზე“ ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში, კითხვებზე კი მპასუხობს - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე - ნინო თანდილაშვილი.