კლიმატის ცვლილება, ადაბტაცია და ევროკავშირის შესასრულებელი რეკომენდაციები

12 თებერვალი 2024, 18:29 2503 ნახვა

კლიმატის ცვლილება, ადაბტაცია და ევროკავშირის შესასრულებელი რეკომენდაციები

საინტერესო თემაზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში, ეს არის მუდმივად აქტუალური, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ,,კლიმატის ცვლილება ,,მიმოვიხილავ გასულ წელს მიღებულ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებს, რომელმაც დადებითად უნდა იმოქმედოს კლიმატზე, მოვახდინოთ ადაბტაცია და გავითვალისწინოთ ევროკავშირის შესასრულებელი რეკომენდაციები.

კითხვებზე მპასუხობს - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის უფროსი -  ნინო თხილავა.