პრემიერა თოჯინების თეატრში ... ქართული ჟურნალისტიკის , მეთოჯინეთა და დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე .. მოზარდების გზავნილები...

21 მარტი 2023, 14:25 4155 ნახვა

პრემიერა თოჯინების თეატრში ... ქართული ჟურნალისტიკის , მეთოჯინეთა და დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე .. მოზარდების გზავნილები...

#პრემიერათოჯინებისთეატრში...#მეთოჯინეთადადაუნისსინდრომისდღე .

#ქართულიჟურნალისტიკადამოზარდები 

#დღესგადაცემაში:

-  15:00 საათზე, პრემიერა სპექტაკლისა ,, ოთხი პატარა ამბავი.’’

რეჟისორი: დავით მაცხონაშვილი.

-  თეატრი, პროფესიულ - მეთოჯინეთა საერთაშორისო დღესთან ერთად, ქართული ჟურნალისტიკისა და დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ ხვადასხვა აქტივობას გამართავს. ..

- მოსწავლეთა გზავილები - #ქართულიჟურნალისტიკადამოზარდები 

დეტალები გადაცემაში #ღიაეთერი 

ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

#გადაცემისსტუმარი:

- ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიულ სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ირაკლი კიკვაძე ...

#ერთადვიმსჯელოთდავიზრუნოთმომავალზე

გვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5 -ყოველ სამშაბათს და პარასკევს - ..13 საათსა და 10 წუთზე .გადაცემა ,#ღიაეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად (სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძე)