ტყის ინვენტარიზაცია - ტყის მდგრადი მართვის წინაპირობა

20 თებერვალი 2023, 20:14 6073 ნახვა

ტყის ინვენტარიზაცია - ტყის მდგრადი მართვის წინაპირობა

ტყის ინვენტარიზაციის მეშვეობით ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეფასება და ყველა სახის სატყეო სამეურნეო ღონისძიების დაგეგმვა ხდებამას ათწლიანი სარევიზიო პერიოდი აქვს. პროცესის აღდგენა ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ 2013 წლიდან შეძლო. მომზადებულია ტყის მართვის ათწლიანი გეგმები.

ტაქსატორების როლი ამ პროცესში და წახალისების სასწავლო პროგრამა,

ამ თემაზე კითხვებზე გვპასუხობს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე - ნათია იორდანიშვილი.