უსაფრთხოების წესები ბავშვებისთვის - რა უნდა იცოდეს სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვმა საკუთარი უსაფრთხოებისთვის -Healthwise-ის ინსტრუქცია...

04 ნოემბერი 2022, 14:50 4352 ნახვა

უსაფრთხოების წესები ბავშვებისთვის - რა უნდა იცოდეს სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვმა საკუთარი უსაფრთხოებისთვის -Healthwise-ის ინსტრუქცია...

#უსაფრთხოებისწესებიბავშვებისთვის 

#Healthwiseისინსტრუქციები 

#სავარაუდოდანაშაულებრივიქმედებები 

#ომბუცმენისდაშსსპოზიციადარეკომენდაციები

შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი

-------

-რა მონაცემები და შედეგები აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტრის ბავშვების მიმართ სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედებების თაობაზე და კონკრეტულად როგორია ომბუცმენის პოზიცია ამ დროისთვის გავრცელებულ ინფორმაციებსა და ფაქტებზე....

-როგორია მშობლების მოსაზრებები ...

-რა უნდა იცოდეს სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვმა საკუთარი უსაფრთხოებისთვის - Healthwise-ის ინსტრუქცია - მარტივი , აუცილებელი და საჭირო წესები ბავშვებისა და მშობლებისთვის ..

დეტალები გადაცემაში #ღიაეთერი 

#ერთადვიმსჯელოთდავიზრუნოთმომავალზე

გვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5 -ყოველ სამშაბათს და პარასკევს - ..13 საათსა და 10 წუთზე .გადაცემა ,#ღიაეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად (სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძე)