12 ოქტომბერი 2022, 15:20 5834 ნახვა

თემები:ეპილეფსია და მისი მართვა, С-ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის და აივ ინფექციის გამოვლენა

სტუმრები:

სოფიო კასრაძე - ნევროლოგიის და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი

ნინო გუგუშვილი - ენსიდისის აჭარის სამმართველოს უფროსი

ნესტან შერვაშიძე - აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი