„გზავნილები ქართველი ხალხისგან“-ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე, USAID - ის „სამოქალაქო განათლების პროგრამა“ და შეხვედრა ბათუმის ტექნოპარკში ...

05 ივლისი 2022, 19:26 2982 ნახვა

„გზავნილები ქართველი ხალხისგან“-ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე, USAID - ის „სამოქალაქო განათლების პროგრამა“ და შეხვედრა ბათუმის ტექნოპარკში ...

#USAID #PHInternational #TechParkBatumi

#გზავნილებიქართველიხალხისგან“- 

#ამერიკისდამოუკიდებლობისდღე 

#სამოქალაქოგანათლებისპორგრამა

#პარიზისIESEGისსტუდენტი 

#პირველინაწილი:

#თემა: „გზავნილები ქართველი ხალხისგან“- ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე , USAID - ის „სამოქალაქო განათლების პროგრამა“ და შეხვედრა ბათუმის ტექნოპარკში ...

#4ივლისიამერიკისდამოუკიდებლობისდღე..

USAID/Georgia 

 USAID სამოქალაქო განათლების პროგრამა - აჭარა-bedec 

 ტექნოპარკი ბათუმი • Tech Park Batumi PH International (Project Harmony)

#გადაცემისსტუმრები :

- USAID-ის „სამოქალაქო განათლების პროგრამის“ პარტნიორი სკოლების მოსწავლეები

-ბათუმის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის ხელმძრვანელი მაია ქათამაძე ..

- ბათუმის ტექნოპარკის მენეჯერი ქეთევან ბულისკერია ..

#მეორენაწილი:

-პარიზის IESEG-ის უნივერსიტეტის სტუდენტი - კერძო სკოლა ევრო - 2000 -ის წლევანდელი კუსდამთავრებული - მიშო დარჩიძე

დეტალები გადაცემაში #ღიაეთერი  

#ერთადვიმსჯელოთდავიზრუნოთმომავალზე

გვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5 -ყოველ სამშაბათს და პარასკევს - ..13 საათსა და 10 წუთზე .გადაცემა ,#ღიაეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად (სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძე)