02 ივნისი 2022, 15:23 9505 ნახვა

შეზღუდული შესაძლებლობა და მშობლობა საქართველოში | მაია შიშნიაშვილი

ფინეთი და შვედეთი NATO - ში და თურქეთი, როგორც ბარიერი | გიორგი ხატიშვილი & სანდრო ბაკურაძე

 ადრეული განათლება - გამოწვევები საქართველოში | ხათუნა დოლიძე