“მე მაქვს უფლება...ნახე,დაინახე,შეაფასე”...დამხმარე ტექნოლოგიები შშმ ბავშვებისთვის - ბათუმის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის ახალი პროექტები #BEDEC

27 მაისი 2022, 14:50 3384 ნახვა

“მე მაქვს უფლება...ნახე,დაინახე,შეაფასე”...დამხმარე ტექნოლოგიები შშმ ბავშვებისთვის - ბათუმის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის ახალი პროექტები #BEDEC

#მემაქვსუფლებადაინახეშეაფასე ..#ადვოკატირებისპროექტი 

#დამხმარეტექნოლოგიებიშშმბავშვებისთვის 

#ბათუმისგანათლებისგანვითარებისდასაქმებისცენტრი 

BEDEC Education Development and Employment Center

ქონსორთ ჯორჯია Consort Georgia

- „პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად“ - ადვოკატირების პროექტი - “ მე მაქვს უფლება….ნახე, დაინახე, შეაფასე” ...

- მე მაქვს უფლება .. - დამხმარე ტექნოლოგიები შშმ პირების სამსახურში, მათი დამოუკიდებელი ცხოვრების, უკეთესი განათლების, შრომისა და დასაქმების ხელშესაწყობად...

#გადაცემისსტუმრები:

-ბათუმის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის დირექტორი მაია ქათამაძე ...

- ქონსორთ ჯორჯია Consort Georgia -ს დირექტორი,

დამხმარე ტექნოლოგიების სპეციალისტი მარიამ გელაშვილი .. (სატ.ჩართვა)

-სამოქალაქო კლუბების კოორდინატორი, ადვიკატორების კამპანიის მონაწილე; - მარიამ ტარიელაძე-

-შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 6 -დან 18 წლამდე მოზარდთა დღის ცენტრის კოორდინატორი მარიკა თედორაძე-..

დეტალები გადაცემაში #ღიაეთერი 

#ერთადვიმსჯელოთდავიზრუნოთმომავალზე

გვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5 -ყოველ სამშაბათს და პარასკევს - ..13 საათსა და 10 წუთზე .გადაცემა ,#ღიაეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად (სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძე)