,,ექსპერიმენტორიუმი ‘'- სამეცნიერო მუზეუმი და აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ახალი პროექტები..

03 მაისი 2022, 15:31 8075 ნახვა

,,ექსპერიმენტორიუმი ‘'- სამეცნიერო მუზეუმი და აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ახალი პროექტები..

#ექსპერიმენტორიუმი -  #სამეცნიერიმუზეუმი 

#მოსწავლეახალგაზრდობისსასახლისახალიპროექტები

აჭარის არ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

Experimentorium - ექსპერიმენტორიუმი

- სამეცნიერო მუზეუმი „ექსპერიმენტორიუმი“ ზაფხულში ბათუმს ესტუმრება. ..

- აჭარის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის მთავარ დარბაზში სამეცნიერო მუზეუმის 30-მდე ექსპონატი და სანახაობრივი ქიმიური ცდები იქნება წარმოდგენილი...

-რა გველოდება ,,ექსპერიმენტორიუმში’’ , რა სახის ექპერიმენტები და სახალისო ცდები ტარდება სამეცნიერო მუზეუმში ..

-როგორია მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეალობა ..

დეტალები გადაცემაში #ღიაეთერი 

#გადაცემისსტუმრები :

-აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლი დირექტორი თამარ მესხიძე ..

-ექსპერიმენტორიუმის - სამეცნიერო მუზეუმის აღმასრულებელი დირექტორი ელენე ბაბაკიშვილი..

#ერთადვიმსჯელოთდავიზრუნოთმომავალზე

გვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5 -ყოველ სამშაბათს და პარასკევს - ..13 საათსა და 10 წუთზე .გადაცემა ,#ღიაეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად (სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძე)