01 აპრილი 2022, 18:05 3548 ნახვა

უკრიანაში მიმდინარე ომი, დეფაქტო ცხივალის რუსეთთან შეერთების შესახებ განცხადება - 31.03.2022