,,აჩუქე წიგნი მომავალს‘’- სოციალური პროექტი სკოლებისთვის...სოფელ ახოს პირველი საჯარო სკოლა და პროექტის საინიციატივო ჯგუფის წევრები ...

18 თებერვალი 2022, 14:32 4459 ნახვა

,,აჩუქე წიგნი მომავალს‘’- სოციალური პროექტი სკოლებისთვის...სოფელ ახოს პირველი საჯარო სკოლა და პროექტის საინიციატივო ჯგუფის წევრები ...

#აჩუქეწიგნიმომავალს ..#სოციალურიპროექტიმოსწავლეებისთვის 

#წიგნიერებისდაკითხვისპოპულარიზაცია 

აჩუქე წიგნი მომავალს Akho's 1st Public School / ახოს პირველი საჯარო სკოლა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / B S U

 -ბავშვთა საკითხების სოციალური მხარდაჭერა და მოსწავლეებისთვის სრულფასოვანი , არაფორმალური განათლებისთვის საჭირო - შესაბამისი გარემოს შექმნა ..

 - პროექტს - „აჩუქე წიგნი მომავალს“ - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ახორცილებენ ...

დეტალები გადაცემაში #ღიაეთერი 

#გადაცემისსტუმრები:

- ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები -

პროექტის ერთ- ერთი ხელმძღვანელი და საინიციატივი

ჯგუფის წევრები - სესილი აბესლამიძე , ანუკი ზაქარიაძე და ხატია შუშაძე ..

-სოფელ ახოს საჯარო სკოლის დირექტორი ომარ ბოლქვაძე ...

#ერთადვიმსჯელოთდავიზრუნოთმომავალზე

გვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5 -ყოველ სამშაბათს და პარასკევს - ..13 საათსა და 10 წუთზე .გადაცემა ,#ღიაეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად (სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძე)