01 იანვარი 2022, 15:27 1757 ნახვა

"მოგზაურობა სტამბულში ქართველ მუჰაჯირებთან"