27 დეკემბერი 2021, 16:34 1227 ნახვა

მერაბ კოკოჩაშვილი-თეთრი კვადრატი