გაზიარება:

ეფექტური სოფლის მეურნეობის წარმოება შესაბამისი უნარებისა და ცოდნის შეძენით არის შესაძლებელი. თანამედროვე ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად ზრდის წარმოებული პროდუქტის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს – ამგვარად, ზრდის ფერმერის შემოსავლებსაც. ჩვენ მოგაწვდით ინფორმაციას, თუ როგორ შეიძლება ეფექტური აგრობიზნესის წარმოება! პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. გადაცემა "აგრორჩევები" ყოველ ორშაბათს 20:30 საათზე.

ავტორი - ფირუზ ბოლქვაძე
რეჟისორი - გიორგი მურვანიძე
კონსულტანტი - ლაშა კომახიძე
ქრონომეტრაჟი - 20 წთ.